Folia Horticulturae

Search      

Looney N.E., 2003. Horticulture: an essential life science. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 9-15 (PDF)

Lipecki J., Libik A., 2003. Niektóre składniki warzyw i owoców o wysokiej wartości biologicznej. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 16-22 (PDF)

Janeczko Z., 2003. Owoce i warzywa jako źródło prozdrowotnych substancji o właściwościach antyoksydacyjnych. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 23-25 (PDF)

Niemirowicz-Szczytt K., 2003. Genetycznie Modyfikowane Organizmy w ogrodnictwie - za i przeciw. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 26-28 (PDF)

Nowak J., 2003. Rośliny ozdobne - możliwości rozwoju produkcji i oddziaływanie na jakość życia. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 29-31 (PDF)

Markiewicz K., Zadernowski R., Markiewicz E., Wiczkowska J., 2003. Składniki mineralne przemysłowych odmian i rodów marchwi. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 35-37

Grzebelus D., Barański R., Simon P.W., Michalik B., 2003. Zawartość karotenów w odmianach marchwi uprawianych na trzech kontynentach. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 38-40

Barański R., Grzebelus D., Czeladzka B., Żukowska E., Simon P.W., Michalik B., 2003. Wpływ metody oznaczania na różnice w zawartości karotenów w odmianach marchwi. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 41-43

Grzebelus D., Barański R., Reby E., 2003. Ocena wrażliwości marchwi na porażenie przez alternariozę. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 44-46

Adamus A., Michalik B., 2003. Kultury pylników marchwi (Daucus carota L.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 47-49

Grzebelus D., Barański R., Reby E., 2003. Wstępna ocena wrażliwości obiektów z rodzaju Beta na Cercospora beticola. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 50-52

Rawicki D., Rzepa J., 2003. Plonowanie kapusty głowiastej białej w uprawie zagęszczonej w latach 2000-2002 w SDOO Szczecin Dąbie. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 53-55

Rzepa J., Rawicki D., 2003. Wyniki badań odmianowych kalafiora wiosennoletniego w SDOO Szczecin Dąbie w latach 2000-2002. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 56-59

Kalisz A., 2003. Ocena wielkości i jakości plonu odmian kapusty pekińskiej (Brassica pekinensis Rupr.) w uprawie letniej. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 60-63

Milczyńska E., 2003. Odmiany cebuli do zimowania w polu - uprawa w niekonwencjonalnym terminie. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 64-66

Kłosińska U., Kozik E.U., Łąkowska-Ryk E., 2003. Ocena wartości gospodarczej nowych mieszańców F1 ogórka konserwowego hodowli Instytutu Warzywnictwa w Skierniewicach. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 67-69

Bartoszak K., 2003. Ocena plonowania oraz ważniejszych cech użytkowych odmian grubobrodawkowych ogórka konserwowego. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 70-72

Kowalczyk B., 2003. Ważniejsze cechy morfologiczne zarejestrowanych odmian ogórka do uprawy polowej. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 73-76

Gajc-Wolska J., 2003. Ocena jakości owoców ogórka (Cucumis sativus L.) Borszczagowski z włączonym genem taumatyny. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 77-79

Czeladzka B., Róg L., Żukowska E., 2003. Ocena zdolności kombinacyjnej linii pomidora dla wybranych cech jakościowych owoców. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 80-82

Kozik E.U., 2003. Dziedziczenie odporności na bakteryjną cętkowatość (Pseudomonas syringae pv. tomato) u pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 83-85

Stępowska A., Kosson R., 2003. Porównanie przydatności niektórych odmian papryki słodkiej do uprawy tradycyjnej w tunelach nie ogrzewanych. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 86-88

Olszewska D., Nowaczyk P., 2003. Zmienność cech w pokoleniach F3 i F4 międzygatunkowych mieszańców Capsicum annuum L. × Capsicum chinense Jacquin. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 89-92

Dyduch J., Janowska K., 2003. Porównanie plonowania kilku odmian pietruszki naciowej (Petroselinum sativum L. ssp. crispum. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 93-95

Gruszecki R., 2003. Ocena zimotrwałości i plonowania pięciu odmian pietruszki korzeniowej w uprawie z siewu późnoletniego. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 96-98

Dyduch J., Kawecka A., 2003. Plonowanie odmian kopru ogrodowego (Anethum graveolens L.) w zależności od terminów siewu. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 99-101

Borys J., 2003. Badania Odrębności, Wyrównania i Trwałości podstawą do rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin ogrodniczych. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 102-105

Karpiński S., 2003. Nowe odmiany warzyw Plantico Zielonki dla producentów świeżych warzyw i przetwórstwa. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 106-109

Kamiński P., 2003. Analiza cech użytkowych androgenicznych linii DH kapusty głowiastej w fazie generatywnej. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 110-113

Kozik E.U., Nowak R., 2003. Porównanie linii marchwi z cechą cytoplazmatycznej męskiej sterylności w fazie generatywnej. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 114-116

Bralewski T.W., Hołubowicz R., 2003. Wpływ biostymulatorów na jakość nasion marchwi (Daucus carota L.) i kopru (Anethum graveolens L.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 117-119

Bralewski T.W., Hołubowicz R., Szopińska D., 2003. Wpływ skaryfikacji chemicznej na jakość nasion marchwi (Daucus carota L.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 120-122

Michałek S., 2003. Ocena plonowania i wartości nasion krajowych odmian soi w warunkach suszy. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 123-125

Gierula A., Czekalski M., 2003. Wpływ kwasu giberelinowego (GA3) na wschody nasion mahonii pospolitej - Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 126-128

Sztangret J., Korzeniewska A., Lewandowska M., Niemirowicz-Szczytt K., 2003. Identyfikacja markerów związków karotenoidowych w owocach dyni olbrzymiej - analiza RAPD. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 129-132

Barański R., Reby E., 2003. Ocena przydatności markera SCAreoli do selekcji fasoli odpornej na antraknozę. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 133-135

Grzebelus E., Grzebelus D., Simon P.W., 2003. Lokalizacja genów 5S i 45S rRNA u wybranych przedstawicieli rodzaju Daucus za pomocą fluorescencyjnej in situ hybrydyzacji. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 136-138

Pisulewska E., Puchalska H., Janeczko Z., 2003. Charakterystyka morfotypów lawendy wąskolistnej (Lavandula angustifolia L.) występujących na plantacjach produkcyjnych. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 139-141

Woźniak W., Gapiński M., Korzeniewska A., Muras U., 2003. Wzrost i charakterystyka biomasy grzybni soplówki. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 142-145

Ostrowska K., Chełpiński P., 2003. Wzrost i plonowanie młodych drzew jabłoni na podkładkach karłowych. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 146-148

Sosna I., 2003. Wzrost wegetatywny i plonowanie kilku parchoodpornych odmian jabłoni na czterech podkładkach. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 149-151

Ostrowska K., Ochmian I., 2003. Wpływ nawadniania i nawożenia na plonowanie jabłoni na podkładkach karłowych. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 152-154

Lewandowski M., Żurawicz E., 2003. Wpływ podłoża, nawożenia i bioregulatorów na wzrost i rozwój siewek jabłoni uprawianych w pojemnikach w tunelu wysokim. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 155-157

Smolik M., Rzepka-Plevneš D., Stankiewicz I., Stachurska M., Chełpiński P., Kowalczys K., 2003. Analiza zróżnicowania genetycznego kilku odmian jabłoni (Malus domestica Borkh.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 158-160

Jakubowski T., Lewandowska G., 2003. Ocena przebiegu dojrzewania owoców siewek śliwy domowej (Prunus domestica L.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 161-163

Wociór S., Płaza E., Wójcik I., 2003. Badania plonowania kilku odmian śliw na Wyżynie Sandomierskiej. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 164-166

Świerczyński S., Stachowiak A., 2003. Ocena wartości użytkowej czterech nowych odmian wiśni. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 167-169

Dziedzic E., Małodobry M., Lech W., 2003. Namnażanie podkładek wegetatywnych czereśni metodą kultur tkankowych. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 170-172

Pluta S., Żurawicz E., Broniarek-Niemiec A., 2003. Możliwość intensyfikacji produkcji owoców porzeczki czarnej w Polsce poprzez hodowlę nowych odmian. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 173-175

Korbin M., Keller-Przybyłkowicz S., Majka J., Golis A., Pluta S., Żurawicz E., 2003. Zastosowanie techniki embryo rescue dla uzyskania genotypów mieszańcowych z rodzaju Ribes. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 176-178

Żurawicz E., Kruczyńska D., Masny A., 2003. Wartość produkcyjna najnowszych odmian truskawki w warunkach Polski Centralnej. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 179-181

Masny A., Żurawicz E., 2003. Ocena wartości produkcyjnej wybranych genotypów truskawki w kolekcji odmian Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 182-184

Ostrowska K., Chełpiński P., 2003. Wpływ nawadniania kroplowego na plonowanie trzech odmian truskawki. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 185-187

Sowik I., Wawrzyńczak D., Michalczuk L., 2003. Selekcja wariantów somaklonalnych truskawki o podwyższonej odporności na werticyliozę z pędów namnażanych na pożywce o podwyższonym stężeniu cytokininy. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 188-190

Wawrzyńczak D., Sowik I., Michalczuk L., 2003. Wpływ transformacji genem iaglu na cechy morfologiczne oraz rozwój generatywny transgenicznej truskawki. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 191-193

Kaczmarek J., Śmietana J., Galek R., Śmiałek E., 2003. Charakterystyka cech wpływających na wartość ozdobną róż uprawianych pod osłonami. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 194-196

Płoszaj B., Mynett K., 2003. Badania cytogenetyczne nowej polskiej triploidalnej odmiany lilii ‘Gryf’. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 197-199

Płoszaj B., Rogalska S., 2003. Analiza przebiegu procesu mejozy w KMP roślin odmiany ‘Gryf’ lilii z grupy mieszańców azjatyckich. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 200-202

Kulpa D., Rzepka-Plevneš D., Dudarenko N., Kurek J., 2003. Inicjacja kultur galtonii białawej Galtonia candicans i Galtonia viridiflora. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 203-205

Michalczuk B., Michalczuk L., 2003. Transformacja genetyczna jako metoda hodowli roślin ozdobnych o ulepszonej jakości i opóźnionym procesie starzenia. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 206-208

Klein M., Korzonek D., Muras P., 2003. Badania nad zdolnością krzyżowania się Rhododendron aureum Georgii z odmianami należącymi do grupy R. catawbiense. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 209-211

Sawicka-Sienkiewicz E., Kowalczyk J., Wojciechowska A., 2003. Ocena zmienności nowych odmian wrzosa pospolitego Calluna vulgaris (L.) Hull. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 212-214

Podwyszyńska M., Puławska J., Piotrowska-Seget Z., Kaźmierak B., 2003. Otzrymywanie czystych kultur in vitro hortensji ogrodowej. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 215-217

Skupień K., 2003. Wartość biologiczna owoców różnych odmian truskawek. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 221-223

Lipecki J., Janisz A., Szember E., 2003. Zawartość niektórych składników chemicznych w owocach roślin mało znanych. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 224-226

Szwedo J., Murawska D., Gut A., 2003. Wpływ nawożenia azotem na skład chemiczny śliwek. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 227-229

Markowski J., Pluta S., 2003. Przydatność owoców czarnej porzeczki do produkcji nektarów. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 230-233

Markowski J., Żurawicz E., Masny A., Zwierz J., 2003. Wpływ sposobu przygotowania próbki na zawartość ekstraktu refraktometrycznego w owocach truskawki. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 234-236

Borowska J., Kowalska M., Zadernowski R., Szajdek A., 2003. Charakterystyka związków biologicznie aktywnych marchwi. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 237-239

Krzesiński W., Knaflewski M., Stachowiak J., Gąsecka M., 2003. Wpływ wybranych czynników klimatycznych na zawartość cukrów w marchwi. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 240-242

Kowalska M., Borowska J., Zadernowski R., Szajdek A., Majewska K., 2003. Cechy morfologiczne, fizyczne i organoleptyczne marchwi. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 243-245

Kowalski R., Kowalska G., Wierciński J., 2003. Skład chemiczny owoców oberżyny (Solanum melongena L.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 246-249

Orłowski M., Grzeszczuk M., Jadczak D., 2003. Ocena plonowania i wartości odżywczej wybranych odmian papryki ostrej (Capsicum annuum L.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 250-252

Osińska M., Kołota E., 2003. Ocena plonowania i wartości odżywczej odmian cukini. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 253-255

Grzeszczuk M., Falkowski J., 2003. Ocena wartości odżywczej i trwałości przechowalniczej trzech krajowych odmian patisona. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 256-259

Jadczak D., 2003. Zawartość suchej masy, witaminy C i cukrów w plonie cebuli piętrowej (Allium cepa var. proliferum Targioni-Tozetti). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 260-263

Sałata A., 2003. Wpływ wieku plantacji na skład chemiczny ogonków liściowych rabarbaru. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 264-266

Elkner K., Pałczyński J., Dobrzański A., 2003. Wpływ sposobu stosowania herbicydów na niektóre cechy chemiczne korzeni pasternaku. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 267-269

Wadas W., Jabłońska-Ceglarek R., Kosterna E., 2003. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plon i jakość młodych bulw ziemniaka. Cz. I. Plon bulw. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 270-272

Wadas W., Jabłońska-Ceglarek R., Kosterna E., 2003. Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych na plon i jakość młodych bulw ziemniaka. Cz. II. Jakość bulw. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 273-275

Wójcik-Stopczyńska B., Grzeszczuk M., Jakubowska B., 2003. Ocena zawartości wybranych składników w nisko przetworzonych sałatkach warzywnych pochodzących z sieci handlowej. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 276-278

Waźbińska J., Puczel U., 2003. Zawartość makro-, mikroelementów i metali ciężkich w owocach bzu czarnego. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 279-281

Markiewicz E., Zadernowski R., Markiewicz K., Wiczkowska J., 2003. Zawartości mikro- i makroelementów w owocach rokitnika. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 282-284

Wieniarska J., Szember E., Szot I., Murawska D., 2003. Porównanie jakości owoców trzech odmian leszczyny. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 285-288

Waźbińska J., Puczel U., Zadernowski R., Borowska J., 2003. Błonnik w owocach odmian szlachetnych i formy dziko rosnącej bzu czarnego (Sambucus nigra L.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 289-291

Kowalska M., Borowska J., Zadernowski R., Szajdek A., 2003. Charakterystyka błonnika i związków pektynowych marchwi. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 292-294

Dolota A., Dąbrowska B., 2003. Zawartość włókna surowego i inuliny w korzeniach różnych odmian skorzonery (Scorzonera hispanica L.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 295-297

Kalbarczyk J., Sztaba A., 2003. Biologiczna efektywność rozkładu substancji lignino-celulozowych. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 298-300

Łata B., 2003. Potencjał antyoksydacyjny owoców i warzyw jako czynnik kształtujący ich jakość. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 301-303

Borowska J., Szajdek A., 2003. Właściwości przeciwutleniające owoców jagodowych. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 304-306

Zadernowski R., Naczk M., Nesterowicz J., 2003. Związki fenolowe w wybranych odmianach rokitnika. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 307-309

Zadernowski R., Naczk M., Nesterowicz J., 2003. Kwasy fenolowe w owocach wybranych krzewów leśnych. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 310-312

Dyduch J., Najda A., 2003. Zawartość kwasów fenolowych oraz tanin i garbników w ogonkach liściowych kilku odmian selera naciowego (Apium graveolens L. var. dulce Mill. Pers.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 313-315

Majewska A., Dąbrowska B., Bałasińska B., 2003. Aktywność przeciwutleniająca ekstraktów z korzeni kilku ekotypów chrzanu (Armoracia rusticana Gaertn.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 316-318

Dąbrowska B., Bałasińska B., Majewska A., 2003. Antyoksydacyjne właściwości ekstraktów z liści kilku ekotypów chrzanu (Armoracia rusticana Gaertn.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 319-321

Kalbarczyk J., Zawadzka A., 2003. Przeciwutleniające właściwości ekstraktów z owocników wybranych gatunków grzybów jadalnych. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 322-324

Woźniak W., Pelowska A., Gapiński M., 2003. Wpływ dodatku do podłoża uprawowego wytłoków z nasion wiesiołka, rzepaku oraz dyni na poziom białka rozpuszczalnego w grzybach shiitake. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 325-327

Leja M., Mareczek A., Starzyńska A., 2003. Wpływ czynników pogodowych i stopnia dojrzałości na metabolizm aminokwasów w różach brokułu (Brassica oleracea var. italica). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 328-330

Zalewska-Korona M., Jabłońska-Ryś E., Kalbarczyk J., 2003. Zawartość substancji aktywnych biologicznie w wybranych odmianach brokułów (Brassica oleracea var. italica). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 331-333

Kalbarczyk J., Sztaba A., 2003. Aktywne biologicznie substancje zawarte w owocnikach grzybów. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 334-335

Nowaczyk P., Kwiatkowska I., Nowaczyk L., 2003. Zawartość i plon kapsaicyny u selekcjonowanych form Capsicum frutescens L. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 336-338

Politycka B., Golcz A., 2003. Zawartość barwników chloroplastowych i antocyjanowych w liściach bazylii wonnej Ocimum basilicum L. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 339-341

Jabłońska-Ryś E., Kalbarczyk J., 2003. Zawartość ftalidów w selerze korzeniowym. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 342-344

Michałek W., Rukasz I., 2003. Wpływ benzyloadeniny na plon i jakość rzodkiewki. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 345-348

Woźniak W., Korzeniewska A., 2003. Produkcja biomasy i ocena grzybni borowika szlachetnego. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 349-351

Saniewski M., Ueda J., Miyamoto K., 2003. Indukcja gum przez jasmonian metylu w pędach wiśni (Prunus cerasus L.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 352-354

Dradrach A., Gospodarczyk F., 2003. Rozwój i plonowanie nasion wybranych gatunków ziół w warunkach górskich Sudetów. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 355-357

Osińska E., Prusik E., 2003. Badania nad wzrostem i rozwojem marzanki wonnej (Asperula odorata L.) w warunkach ex situ. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 358-360

Świąder M., 2003. Plonowanie szpinaku cejlońskiego (Basella alba L.) i jego własności lecznicze. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 361-363

Biesiada A., Oszmiański J., 2003. Wpływ terminu sadzenia na plonowanie jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea (L.) Moench.) uprawianej z rozsady. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 364-366

Korszun S., Golcz A., Mieloszyk E., 2003. Zawartość makroskładników i ginkgoflawonoglikozydów w liściach miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba L.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 367-369

Geszprych A., Rosłon W., Przybył J., 2003. Ocena chemiczna dziko rosnących populacji kocanek piaskowych (Helichrysum arenarium (L.) Moench.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 370-372

Martyniak-Przybyszewska B., Wojciechowski T., 2003. Wpływ zagęszczenia roślin na plonowanie bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.) i majeranku ogrodowego (Majorana hortensis Moench.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 373-375

Węglarz Z., Geszprych A., 2003. Badania nad przydatnością kłączy jako materiału do zakładania plantacji pięciornika kurze ziele (Potentilla erecta L.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 376-378

Przybył J., Węglarz Z., 2003. Wpływ wieku roślin na plon i jakość surowca różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 379-382

Przybył J., Węglarz Z., 2003. Wpływ sposobu stabilizacji surowca na skład chemiczny izolatów różeńca górskiego (Rhodiola rosea L.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 383-385

Zawiślak G., 2003. Ocena plonowania szałwi lekarskiej (Salvia officinalis L.) w drugim roku uprawy. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 386-388

Kowalski R., 2003. Metabolity wtórne alternatywnej rośliny zielarskiej rożnika przerośniętego Silphium perfoliatum L. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 389-391

Siedler-Łożykowska K., 2003. Odmiany rumianku pospolitego (Chamomilla recutita (L.) Rausch.) o podwyższonej zawartości α-bisabololu jako źródło surowca wysokiej klasy. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 392-394

Pióro-Jabrucka E., Suchorska-Tropiło K., 2003. Identyfikacja botaniczna wybranych ekotypów macierzanki piaskowej (Thymus serpyllum L.) występujących na terenie Polski. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 395-397

Rosłon W., Węglarz Z., 2003. Gromadzenie się związków biologicznie czynnych w organach nadziemnych męskiej i żeńskiej formy pokrzywy zwyczajnej (Urtica dioica L.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 398-400

Obidoska G., Sadowska A., Rumowska M., 2003. Wpływ czynników agrotechnicznych na plon nasion Withania somnifera L. Dun. uprawianej w warunkach polskich. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 401-403

Danilczenko H., Paulaskiene A., Jariene E., 2003. Możliwość ekologicznej uprawy dyni. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 407-409

Głowacka B., 2003. Światło niebieskie jako ekologiczny sposób kształtowania wysokości i pokroju rozsady pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 410-412

Adamczewska-Sowińska K., 2003. Wartość nawozowa żywych ściółek zastosowanych w uprawie papryki. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 413-415

Jędrszczyk E., Poniedziałek M., 2003. Wpływ żywych ściółek na plonowanie kapusty głowiastej białej, zachwaszczenie oraz zawartość materii organicznej w glebie. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 416-418

Winiarska S., Kołota E., 2003. Wpływ żywych ściółek na plonowanie i wartość odżywczą pora. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 419-421

Franczuk J., 2003. Następczy wpływ nawozów zielonych i słomy w uprawie buraków ćwikłowych. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 422-424

Borowy A., Komosa A., 2003. Wzrost i plonowanie pomidora w uprawie bezorkowej z użyciem żyta jako rośliny okrywowej i trzykrotnym nawożeniem pogłównym. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 425-427

Spiżewski T., Knaflewski M., 2003. Wpływ przedplonu na jakość i zdrowotność karp szparaga. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 428-430

Kęsik T., Wach D., 2003. Wpływ ściółkowania gleby na plonowanie borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 431-433

Jabłońska-Ceglarek R., Rosa R., Zaniewicz-Bajkowska A., 2003. Wartość nawozowa roślin motylkowych w uprawie warzyw. Cz. 1. Plonowanie warzyw. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 434-437

Jabłońska-Ceglarek R., Rosa R., Zaniewicz-Bajkowska A., 2003. Wartość nawozowa roślin motylkowych w uprawie warzyw. Cz. 2. Wybrane elementy wartości odżywczej warzyw. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 438-440

Gawroński S.W., 2003. Nowa rola roślin ogrodniczych - fitoremedianci. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 441-443

Rączka M., Gawroński S.W., 2003. Ocena przydatności wybranych gatunków roślin drzewiastych w fitoremediacji terenów zurbanizowanych. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 444-446

Trąmpczyńska A., Gawroński S.W., 2003. Canna × generalis jako fitoremediant terenów zurbanizowanych. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 447-449

Rolbiecki R., Rolbiecki S., 2003. Reakcja dyni zwyczajnej bezłupinowej ‘Miranda’ na mikronawodnienia w warunkach gleby piaszczystej. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 450-452

Przybyła C., Pacholak E., Zydlik Z., 2003. Potrzeby wodne sadu jabłoniowego w warunkach klimatyczno-glebowych Wielkopolski. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 453-455

Zydlik Z., Pacholak E., Przybyła C., 2003. Wpływ deficytów wody na wzrost i plonowanie jabłoni odmiany ‘Topaz’. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 456-458

Sady W., Kowalski I., 2003. Zawartość Cd w szpinaku w zależności od formy azotu nawozowego i odczynu pożywki. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 459-461

Sady W., Rożek S., 2003. Zawartość kadmu w marchwi uprawianej na dwóch stanowiskach glebowych w zależności od nawożenia N, P, K, Ca i Mg. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 462-464

Bosiacki M., Tyksiński W., 2003. Zawartość węgla organicznego a zawartość kadmu i ołowiu w podłożach. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 465-467

Bosiacki M., Tyksiński W., 2003. Wpływ substancji organicznej o zróżnicowanym stopniu rozkładu na pobieranie kadmu i ołowiu przez wybrane gatunki warzyw. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 468-470

Zydlik P., 2003. Zawartość kadmu i ołowiu w jabłkach w głównych rejonach sadowniczych Polski. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 471-473

Matraszek R., 2003. Substrat jonitowy BIONA 312 jako komponent gleb skażonych niklem w uprawie ogórka (Cucumis sativus L.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 474-476

Szymańska M., Matraszek R., Ziemba A., 2003. Reakcja Cucumis sativus L. na nikiel uprawianego w warunkach substratu jonitowego BIONA 312. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 477-479

Konopiński M., Kęsik T., Błażewicz-Woźniak M., Mitura R., 2003. Zawartość składników pokarmowych w glebie pod warzywami w zredukowanym systemie uprawy roli. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 480-482

Mikiciuk G., Mikiciuk M., 2003. Wpływ właściwości gleby oraz poziomu nawożenia NPK na plon selera korzeniowego. Cz. I. Plon korzeni. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 483-485

Mikiciuk G., Mikiciuk M., 2003. Wpływ właściwości gleby oraz poziomu nawożenia NPK na plon selera korzeniowego. Cz. II. Plon liści. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 486-488

Nurzyński J., Jarosz Z., Kalbarczyk M., 2003. Uprawa pomidora szklarniowego w podłożu z piasku, wełny i torfu. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 489-491

Breś W., Roszyk J., 2003. Doglebowy depozyt pierwiastków podczas uprawy roślin w otwartych systemach fertygacyjnych. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 492-494

Kowalska I., 2003. Wpływ zróżnicowanych zawartości wapnia i siarczanów w pożywce na dostępność składników pokarmowych. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 495-497

Kowalska I., Smoleń S., 2003. Wpływ podwyższonej zawartości siarczanów w pożywce na wzrost i rozwój pomidora szklarniowego. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 498-500

Rożek S., Sady W., Smoleń S., 2003. Wpływ podwyższonej zawartości siarczanów w pożywce na przemiany azotanów oraz zawartości niektórych składników w owocach pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 501-504

Domagała-Świątkiewicz I., 2003. Porównanie metod ekstrakcji P i K z mleczanem wapnia i 0,03 M CH3COOH z gleb o różnych właściwościach fizyko-chemicznych. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 505-507

Komosa A., Stafecka A., 2003. Porównanie zawartości fosforu, potasu i magnezu analizowanych metodami uniwersalną, Egnera-Riehma i Schachtschabela w glebach sadów jabłoniowych. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 508-510

Gapiński M., Woźniak W., Gulcz T., 2003. Charakterystyka zmian pH torfów wysokich jako składnika okrywy do uprawy pieczarek. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 511-513

Ziombra M., 2003. Wpływ dwutlenku węgla na tworzenie owocników boczniaka. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 514-516

Porębski S., Poniedziałek W., Rzeźnicka B., 2003. Wpływ materii organicznej, fosforanu amonu i Kaptanu na zmniejszenie objawów zmęczenia gleby w szkółce. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 517-519

Wrona D., 2003. Wpływ nawożenia azotem na wzrost, owocowanie i jakość jabłek ‘Šampion’ po 9-ciu latach wzrostu drzew w sadzie. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 520-522

Jacyna T., 2003. Ocena efektywności różnych preparatów chemicznych do stymulacji rozgałęziania jabłoni w szkółkach. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 523-525

Szewczuk A., Gudarowska E., 2003. Ocena różnych sposobów cięcia drzew jabłoni posadzonych w dużym zagęszczeniu. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 526-528

Michalski P., Wieniarska J., 2003. Wpływ dokarmiania dolistnego na kwitnienie truskawki odmiany ‘Senga Sengana’. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 529-531

Antkowiak W., Dyba S., 2003. Wpływ zróżnicowanego nawożenia NPK na plonowanie i zawartość saponin w korzeniach łyszczca wierzchowatego Gypsophila paniculata L. w drugim roku uprawy. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 532-534

Werner M., Antkowiak W., 2003. Wpływ nawożenia NPK na zdrowotność roślin Gypsophila paniculata L. i G. repens L. uprawianych w gruncie. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 535-537

Michałojć Z., Konopińska J., Nowak L., 2003. Wpływ nawożenia azotem na wzrost i wartość dekoracyjną celozji. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 538-540

Karczmarz K., Laskowska H., 2003. Przydatność propyzamidu, trifluraliny, propachloru, chlorydazonu i metolachloru do stosowania w uprawie czarnuszki damasceńskiej Nigella damascena L., z przeznaczeniem na suche bukiety. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 541-543

Meszka B., Bielenin A., 2003. Integrowana ochrona truskawek przed chorobami. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 544-546

Boligłowa E., Pisulewska E., Znój K., Puchalska H., 2003. Oddziaływanie niektórych ziołowych wyciągów na wzrost grzybów Fusarium culmorum i F. solani. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 547-549

Stompor-Chrzan E., 2003. Ekstrakty i proszki roślinne jako naturalne zaprawy stosowane w ochronie grochu (Pisum sativum L.) przed zgorzelą siewek. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 550-552

Skrzypczak C., Orlikowski L., 2003. Zastosowanie wyciągu z grejpfruta w ochronie roślin ozdobnych przed patogenami. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 553-555

Pięta D., Patkowska E., Pastucha A., 2003. Niechemiczna ochrona fasoli (Phaseolus vulgaris L.) przed chorobami. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 556-558

Borkowski J., Dyki B., 2003. Wpływ chitozanu, Tytanitu i innych preparatów na ograniczenie rozwoju mączniaka prawdziwego na pomidorach w szklarni. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 559-561

Grzesik M., Romanowska-Duda Z., Janas R., 2003. Odkażanie nasion substancjami nietoksycznymi dla ludzi i środowiska. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 562-564

Machowicz-Stefaniuk Z., Gabler J., Zalewska E., 2003. Patogeny zagrażające uprawie roślin zielarskich. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 565-567

Kućmierz J., Mazur S., 2003. Grzyby izolowane z nasion brokułu (Brassica oleracea var. italica) oraz patogeniczność wybranych gatunków grzybów dla siewek. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 568-570

Mazur S., Nawrocki J., Kućmierz J, 2003. Najczęściej występujące symptomy chorobowe w uprawie ciecierzycy (Cicer arietinum L.) i ich przyczyny. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 571-573

Nawrocki J., 2003. Wpływ odmiany pietruszki korzeniowej na porażenie roślin przez zgorzel siewek. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 574-576

Patkowska E., 2003. Wpływ fyllosferowych mikroorganizmów antagonistycznych na zdrowotność organów nadziemnych soi. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 577-579

Gawęda M., Bartyńska M., 2003. Wpływ zróżnicowanych warunków przechowywania na rozwój mikroorganizmów zasiedlających kolby kukurydzy cukrowej (Zea mays L. ssp. saccharata). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 580-582

Saniewska A., Wach I., 2003. Zdolność Fusarium oxysporum f. sp. tulipae do infekcji różnych organów tulipana. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 583-585

Saniewska A., Giebel J., 2003. Oddziaływanie kwasu tiosalicylowego na wzrost i rozwój Phoma narcissi. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 586-589

Broniarek-Niemiec A., Bielenin A., 2003. Problem odporności Venturia inaequalis na fungicydy stosowane w sadach jabłoniowych w Polsce. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 590-592

Wrona B., Grabowski M., 2003. Badanie nad określeniem terminu infekcji pierwotnej oraz długości okresu inkubacji brudnej plamistości jabłek. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 593-595

Wrona B., Grabowski M., 2003. Wpływ zróżnicowanej ochrony chemicznej na termin infekcji pierwotnej grzybów wywołujących brudną plamistość jabłek. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 596-598

Knaflewski M., Fiedorow Z., Pawłowski A., 2003. Impact of viruses in asparagus crops in Poland. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 599-602

Wojdyła A.T., 2003. Atonic SL w ochronie roślin ozdobnych przed chorobami. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 603-605

Reby E., Kowalik M., 2003. Grzyby i bakterie występujące w powietrzu laboratorium kultur in vitro. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 606-608

Kowalik M., 2003. Zakażenia w kulturach in vitro gerbery Gerbera jamesonii. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 609-611

Kowalik M., Michałek Ł., 2003. Przydatność fungicydów w ograniczaniu zakażeń w kulturach in vitro gerbery Gerbera jamesonii. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 612-615

Kaup G., Janowicz K., 2003. Rola saprofitycznych grzybów glebowych w redukcji populacji nicieni na pomidorze. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 616-618

Paruch K., Kaup G., 2003. Wpływ grzybów owadobójczych na szkodniki sadów. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 619-621

Łabanowska B.H., 2003. Możliwość zwalczania niektórych szkodników truskawki w uprawie prowadzonej zgodnie z zasadami Integrowanej Produkcji Owoców w Polsce. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 622-625

Dzięgielewska M., 2003. Znaczenie nicieni owadobójczych (Steinernematidae, Heterorhabtidae) w biologicznej ochronie sadów przed szkodnikami. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 626-628

Górski R., 2003. Skuteczność naturalnych olejków eterycznych w monitorowaniu mączlika szklarniowego (Trialeurodes vaporariorum Westwood). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 629-631

Łuczak I., 2003. Preferencja różnych odmian cebuli uprawianej z dymki przez larwy Delia antiqua (Meig.). Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 632-634

Łuczak I., Gawęda M., Wiewióra I., 2003. Poziom barwników w liściach cebuli dymki a podatność odmian na zasiedlenie przez Lilioceris merdigera. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 635-637

Łuczak I., Wiewióra I., 2003. Wpływ cech morfologicznych i anatomicznych cebuli na opanowanie siewek przez szkodliwe owady. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 638-640

Ciepiela A.P., Sytykiewicz H., Czerniewicz P., 2003. Badania nad rozwojem populacji Rhopalosiphum padi (L.) zasiedlającej czeremchę zwyczajną w Parku Aleksandra w Siedlcach. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 641-643

Ciepiela A.P., Czerniewicz P., Sytykiewicz H., Chrzanowski G., 2003. Zmiany w zawartości niektórych barwników w liściach czeremchy zwyczajnej (Prunus padus (L.)) wywołane żerowaniem mszycy czeremchowo-zbożowej. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 644-646

Badowska-Czubik T., Jakubowski T., Olszak R.W., Żurawicz E., 2003. Zasiedlenie liści i uszkodzenie siewek śliwy Prunus domestica przez pordzewiacza śliwowego Vasates fockeui. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 647-649

Gantner M., Jaśkiewicz B., Golan K., 2003. Nasilenie występowania misecznika śliwowego Parthenolecanium corni (Bouché) na wybranych odmianach leszczyny uprawnej. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 650-652

Górski R., Golcz A., Markiewicz B., 2003. Ochrona oberżyny (Solanum melongena L.) przed szkodnikami. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 653-655

Łagowska B., 2003. Ochrona roślin w świetle najnowszych osiągnięć biotechnologii. Folia Horticulturae Suplement 2003/1: 656-658