Folia Horticulturae

Search      

Dziadczyk P., 2001. Selekcja in vitro klonów truskawki o zwiększonej odporności na zasolenie podłoża. Folia Horticulturae 13/1A: 5-14

Grzebelus D., Szklarczyk M., Barański R., Jagosz B., Simlat M., Michalik B., 2001. Przykłady wykorzystania markerów molekularnych w polskiej hodowli roślin warzywnych. Folia Horticulturae 13/1A: 15-23

Michalik B., Adamus A., Nowak E., 2001. Rośliny haploidalne w hodowli warzyw w Polsce. Folia Horticulturae 13/1A: 25-29

Nowaczyk P., Nowaczyk L., 2001. Źródła haploidów w rodzaju Capsicum. Folia Horticulturae 13/1A: 31-38

Orlikowska T., 2001. Otrzymywanie transgenicznych roślin i odmian ogrodniczych. Folia Horticulturae 13/1A: 39-48

Rakoczy-Trojanowska M., 2001. Zmienność somaklonalna u roślin - charakterystyka i wykorzystanie. Folia Horticulturae 13/1A: 49-59

Bach A., 2001. Zastosowanie procesu somatycznej embriogenezy w praktyce hodowlanej. Folia Horticulturae 13/1A: 61-62

Malepszy S., 2001. Biotechnologia w polskim ogrodnictwie na dzisiaj - przykład ogórek. Folia Horticulturae 13/1A: 63-66

Adamus A., Samek L., Nowak E., Michalik B., 2001. Optymalizacja metodyki indukcji gynogenezy i diploidyzacji haploidalnych roślin cebuli (Allium cepa L.). Folia Horticulturae 13/1A: 69-74

Adamus A., Samek L., 2001. Wydajność kultur mikrospor i przeżywalność zarodków kapusty głowiastej białej. Folia Horticulturae 13/1A: 75-80

Antos M., Bułat E., Zawiślak E., 2001. Indukowanie haploidów ogórka (Cucumis sativus L.) przy użyciu promieniowania X. Folia Horticulturae 13/1A: 81-84

Bolibok H., Dziadczyk P., Hortyński J.A., 2001. Selekcja form truskawki (Fragaria × ananassa Duch.) o zwiększonej odporności na zasolenie w kulturach kalusa z eksplantatów liściowych. Folia Horticulturae 13/1A: 85-88

Bułat E., Zawiślak E., Żuradzka I., 2001. Otrzymywanie linii DH kapusty (Brassica oleracea var. capitata f. alba) z wykorzystaniem kultur pylnikowych. Folia Horticulturae 13/1A: 89-93

Czarnak-Kłos M., Przybecki Z., 2001. Wpływ mikrowstrzeliwania na ekspresję przejściową i zdolność do regeneracji roślin z mikroskrawków z liści ogórka (Cucumis sativus L.). Folia Horticulturae 13/1A: 95-100

Dyrda D.E., Dziadczyk P., Hortyński J.A., 2001. Wpływ NaCl na wzrost siewek poziomkówki indyjskiej (Fragaria indica Andr., syn. Duchesnea indica). Folia Horticulturae 13/1A: 101-105

Gawroński J., Kazenas G., Czernaś J., Hortyński J.A., 2001. Wpływ zestalonych pożywek skrobiowych na efektywność mikropropagacji wybranych genotypów z rodzaju Fragaria. Folia Horticulturae 13/1A: 107-110

Kaczmarska E., Hortyński J.A., 2001. Wykorzystanie markerów RAPD do oceny zróżnicowania genetycznego u truskawki (Fragaria × ananassa Duch.). Folia Horticulturae 13/1A: 111-117

Kuras A., Korbin M., Żurawicz E., 2001. Identyfikacja genetyczna wybranych odmian truskawki (Fragaria × ananassa Duch.) poprzez analizę polimorfizmu DNA techniką RAPD. Folia Horticulturae 13/1A: 119-124

Litwińczuk W., Stanys V., 2001. Ocena możliwości rozmnażania aktinidii ostrolistnej (Actinidia arguta S. et Z.) w kulturach in vitro. Folia Horticulturae 13/1A: 125-129

Molas J., 2001. Comparison of the influence of inorganic and chelatic form of nickel in low concentration on growth of cabbage plants in in vitro conditions. Folia Horticulturae 13/1A: 131-135

Niemirowicz-Szczytt K., Delis M., Fedorowicz O., Gałecka T., Korzeniewska A., Sztangret J., 2001. Indukowanie i podwajanie haploidów oraz wstępna ocena linii DH ogórka (Cucumis sativus L.). Folia Horticulturae 13/1A: 137-142

Nowak B., Urbańska-Stopa M., Pacholarz L., 2001. Przebieg bezpośredniej organogenezy śliwy odm. Węgierka Zwykła (Prunus domestica L.) na eksplantatach liściowych in vitro. Folia Horticulturae 13/1A: 143-148

Prażak R., 2001. Influence of aluminium ions on micropropagation of Dendrobium kingianum Bidwill ex Lindl. Folia Horticulturae 13/1A: 149-153

Šikšanienė J., Duchovskis P., Stanys V., Šikšanas T., 2001. Polyphenoloxidase markers for identification of Eucoreosma section currant species. Folia Horticulturae 13/1A: 155-159

Śliwa H., Malinowski T., Kamińska M., 2001. Zastosowanie techniki PCR do identyfikacji fitoplazm w róży z objawami kędzierzawki liści w Polsce. Folia Horticulturae 13/1A: 161-167

Śmiech M., Świąder M., Pawlak J., Niemirowicz-Szczytt K., 2001. Ocena wyrównania i identyfikacji linii i mieszańców kawona (Citrullus lanatus (Thunb) Matsum et Nakai) techniką RAPD. Folia Horticulturae 13/1A: 169-176

Smolik M., Kulpa D., 2001. Wpływ składu hormonalnego pożywek na rozmnażanie i wzrost dwóch gatunków funkii (Hosta sp.) w kulturach in vitro. Folia Horticulturae 13/1A: 177-181

Wiejacha K., Pluta S., Golis A., Orlikowska T., 2001. Identyfikacja mieszańców porzeczki czarnej przy pomocy markerów RAPD. Folia Horticulturae 13/1A: 183-188

Biesiada A., Kołota E., 2001. Ocena przydatności 3 odmian pomidora szklarniowego do uprawy przedłużonej w różnych podłożach. Folia Horticulturae 13/1A: 191-195

Buczkowska H., Dyduch J., Najda A., 2001. Plonowanie oraz zawartość kapsaicyny w owocach kilku linii hodowlanych oraz odmian papryki ostrej. Folia Horticulturae 13/1A: 197-202

Chodulska L., Palonka S., 2001. Wpływ uszkodzeń nasion fasoli szparagowej (Phaseolus vulgaris L.) na ich kiełkowanie w laboratorium i wschody w polu. Folia Horticulturae 13/1A: 203-209

Czeladzka B., Róg L., Żukowska E., 2001. Wpływ terminu zbioru buraka ćwikłowego na strukturę plonu korzeni. Folia Horticulturae 13/1A: 211-215

Domański L., Zimnoch-Guzowska E., 2001. Identification of superior parents for breeding programmes of table potato. Folia Horticulturae 13/1A: 217-221

Dorna H., Tylkowska K., 2001. Effects of hydro- and osmopriming on onion seed germination and seedling emergence. Folia Horticulturae 13/1A: 223-227

Dziurda M., Pędziński M., 2001. Nowe kreacje marchwi w "Spójni" Nochowo na tle odmian krajowych i zagranicznych. Folia Horticulturae 13/1A: 229-232

Filipowicz A., Sońta A., 2001. Plonowanie i zdrowotność odmian szparagowych fasoli (Phaseolus vulgaris L.) uprawianych w monokulturze bez ochrony chemicznej. Folia Horticulturae 13/1A: 233-239

Gajc-Wolska J., 2001. Ocena nowych polskich odmian kawona w uprawie polowej. Folia Horticulturae 13/1A: 241-249

Gajc-Wolska J., Michalska A., 2001. Ocena nowej polskiej odmiany pomidora Awizo F1 pod względem odporności na zarazę ziemniaka. Folia Horticulturae 13/1A: 251-256

Gajc-Wolska J., Skąpski H., 2001. Ocena nowych polskich odmian papryki słodkiej w uprawie polowej. Folia Horticulturae 13/1A: 257-266

Gajewski M., 2001. Wpływ kontrolowanej atmosfery na jakość kalafiorów o zielonych różach. Folia Horticulturae 13/1A: 267-272

Gruszecki R., 2001. Wpływ terminu siewu na wielkość i jakość plonu nasion pasternaku uprawianego metodą bezwysadkową. Folia Horticulturae 13/1A: 273-277

Jagosz B., 2001. Plenność i zawartość karotenu w mieszańcach F1 marchwi w porównaniu do ich linii rodzicielskich. Folia Horticulturae 13/1A: 279-283

Kołota E., Adamczewska-Sowińska K., 2001. Wpływ płaskiego okrycia roślin na zimotrwałość kilku odmian pora. Folia Horticulturae 13/1A: 285-290

Korzeniewska A., Gałecka T., Niemirowicz-Szczytt K., 2001. Dynia zwyczajna na nasiona - poprawiona jakość i plon nasion. Folia Horticulturae 13/1A: 291-296

Korzeniewska A., Niemirowicz-Szczytt K., 2001. Porównanie odmian pomidorów polowych z różnych ośrodków w kraju i zagranicą (EUCARPIA 2000). Folia Horticulturae 13/1A: 297-302

Korzeniewska A., Niemirowicz-Szczytt K., 2001. Wartość użytkowa nowych form pomidora polowego. Folia Horticulturae 13/1A: 303-308

Kowalczyk K., Kobryń J., Rakoczy-Trojanowska M., 2001. Porównanie płodności pyłku kilku klonów pepino (Solanum muricatum Aiton) w różnych okresach uprawy. Folia Horticulturae 13/1A: 309-314

Kozik E.U., 2001. Odporność na mączniaka prawdziwego (Oidium lycopersici) i cechy morfologiczne mieszańców BC4 otrzymanych z Lycopersicon esculentum × L. hirsutum. Folia Horticulturae 13/1A: 315-319

Krawiec M., Tendaj M., 2001. Wpływ fazy dojrzałości oraz pozbiorczego dosuszania na plon cebuli dymki. Folia Horticulturae 13/1A: 321-324

Kubik U., Łąkowska-Ryk E., Doruchowski R.W., 2001. Postęp w hodowli mieszańców F1 ogórka konserwowego pod względem ważniejszych cech użytkowych. Folia Horticulturae 13/1A: 325-329

Labrzycki A., Pędziński M., 2001. Nowe formy ogórka gruntowego "Spójnia" w Nochowie. Folia Horticulturae 13/1A: 331-336

Łabuda H., Papliński R., 2001. Wpływ podcinania i ogławiania roślin fasoli Piękny Jaś na jakość nasion. Folia Horticulturae 13/1A: 337-341

Mnichowska H., Pędziński M., 2001. Nowe linie hodowlane bobu w "Spójnia" Nochowo. Folia Horticulturae 13/1A: 343-347

Nurzyńska-Wierdak R., 2001. Ocena składu podstawowego oraz aminokwasowego białka cebul czosnku pospolitego (Allium sativum L.). Folia Horticulturae 13/1A: 349-355

Orłowski M., Jadczak D., Słodkowski P., 2001. Wpływ stosowania różnych metod produkcji rozsady oraz wybranych odmian na plonowanie sałaty głowiastej masłowej. Folia Horticulturae 13/1A: 357-362

Piróg J., Pędziński M., Nowak A., 2001. Plonowanie ogórka brodawkowego w uprawie pod osłonami. Folia Horticulturae 13/1A: 363-368

Rekowska E., Słodkowski P., 2001. Ocena przydatności wybranych odmian brokułu do uprawy w cyklu wiosennym. Folia Horticulturae 13/1A: 369-374

Rodkiewicz T., 2001. Wpływ terminu i normy siewu na plon nasion szczypiorku (Allium schoenoprasum L.). Folia Horticulturae 13/1A: 375-380

Rolbiecki R., Ehlers R., Rolbiecki S., 2001. Comparison of the response of chosen German asparagus (Asparagus officinalis L.) cultivars to micro-irrigation on the very light soil. Preliminary study on two-year old plantation. Folia Horticulturae 13/1A: 381-385

Rolbiecki R., Rolbiecki S., Grzelak B., 2001. Comparison of the response of chosen radish (Raphanus sativus L. subvar. radicula Pers.) cultivars to micro-irrigation in autumn cultivation on a loose sandy soil. Folia Horticulturae 13/1A: 387-392

Rożek E., 2001. Ocena struktury plonu kilku średnio późnych odmian brokuła w uprawie jesiennej. Folia Horticulturae 13/1A: 393-397

Sałata A., 2001. Plonowanie kilku odmian rabarbaru (Rheum rhaponticum L.) w zależności od wieku plantacji. Folia Horticulturae 13/1A: 399-403

Saniewska A., Żuradzka I., 2001. Porównanie fungistatycznych właściwości czterech odmian czosnku (Allium sativum L.) na przykładzie kilku gatunków patogenicznych grzybów. Folia Horticulturae 13/1A: 405-412

Seidler-Łożykowska K., 2001. Ocena wartości gospodarczej rodów hodowlanych bazylii pospolitej (Ocimum basilicum L.). Folia Horticulturae 13/1A: 413-417

Słodkowski P., Orłowski M., Rekowska E., Jadczak D., 2001. Wpływ sposobów produkcji rozsady na plon nasion brokułu. Folia Horticulturae 13/1A: 419-424

Suchorska-Tropiło K., Tołwiński P., 2001. Porównanie wzrostu, rozwoju i plonowania czterech populacji majeranku ogrodowego (Origanum majorana L.). Folia Horticulturae 13/1A: 425-429

Survilienë E., 2001. Fungicide efficiency against downy mildew and cucumber resistance to Pseudoperonospora cubensis (Bert. et Curt.) Rostow. Folia Horticulturae 13/1A: 431-436

Sztangret J., Korzeniewska A., Niemirowicz-Szczytt K., 2001. Ocena plonowania oraz zawartości suchej masy i związków karotenoidowych w nowych mieszańcach dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima Duch.). Folia Horticulturae 13/1A: 437-443

Widlarz D., Walkowiak A., 2001. Metodyka badania odrębności, wyrównania i trwałości (OWT) czosnku pospolitego (Allium sativum L. ssp. sativum). Folia Horticulturae 13/1A: 445-450

Żuradzka I., Antos M., Kunicki E., Libik A., 2001. Ocena partenokarpicznych form mieszańcowych ogórka pod względem plonowania i przydatności dla przemysłu przetwórczego. Folia Horticulturae 13/1A: 451-456

Badowska-Czubik T., Pala E., Jakubowski T., Olszak R.W., Żurawicz E., 2001. Reakcja siewek śliwy (Prunus domestica) na pordzewiacza śliwowego (Vasates fockeui nal.) oceniana na podstawie stopnia uszkodzeń liści i skórki pędów. Folia Horticulturae 13/1A: 459-465

Badowska-Czubik T., Pala E., Żurawicz E., Olszak R.W., 2001. Zasiedlenie i stopień uszkodzenia liści nowych odmian i klonów jabłoni przez pordzewiacza jabłoniowego (Aculus schlechtendali nal.). Folia Horticulturae 13/1A: 467-471

Golis A., Korbin M., Pluta S., Żurawicz E., 2001. Badania nad otrzymywaniem mieszańców oddalonych w obrębie rodzaju Ribes. Folia Horticulturae 13/1A: 473-479

Hanus-Fajerska E., Nowak B., 2001. Inicjacja, wzrost i charakterystyka kultur tkanki kalusowej Prunus domestica L. ‘Węgierka Zwykła’. Folia Horticulturae 13/1A: 481-486

Lewandowski M., Żurawicz E., 2001. Wpływ podłoża, nawożenia i bioregulatorów na wzrost siewek jabłoni uprawianych w pojemnikach pod osłonami. Folia Horticulturae 13/1A: 487-492

Masny A., Markowski J., Żurawicz E., 2001. Wartość odżywcza owoców najcenniejszych klonów truskawki hodowli ISK. Folia Horticulturae 13/1A: 493-498

Masny S., Masny A., Bielenin A., 2001. Ocena polowej wrażliwości odmian i klonów truskawki hodowli ISK na ważne gospodarczo choroby liści. Folia Horticulturae 13/1A: 499-505

Gregorczyk A., Ostrowska K., Chełpiński P., 2001. Zastosowanie metody analizy skupień do badania podobieństwa wzrostu młodych jabłoni. Folia Horticulturae 13/1A: 507-511

Pitera E., 2001. Wstępna ocena przydatności posprzętowego dojrzewania nasion w przechowywanych owocach dla potrzeb hodowli odmian jabłoni. Folia Horticulturae 13/1A: 513-517

Pitera E., Odziemkowski S., 2001. Wstępna ocena trzech odmian gruszy japońskiej. Folia Horticulturae 13/1A: 519-522

Valiuškaitė A., 2001. Biological characteristics of Coccomyces hiemalis Higg. and susceptibility of cherry cultivars to leaf spot. Folia Horticulturae 13/1A: 523-527

Wieniarska J., Szot I., Danek J., 2001. Ocena wartości produkcyjnej polskich odmian i klonów maliny czerwonej. Folia Horticulturae 13/1A: 529-535

Wociór S., Baryła P., Czarnecka J., Kwaśniak A., Palonka S., 2001. Owocowanie jedenastu odmian jabłoni okulizowanych na M 9. Folia Horticulturae 13/1A: 537-541

Żmuda-Dawtian E., Murawska D., Szember E., 2001. Wzrost i plonowanie truskawki odmiany Pandora na tle różnych metod przerzedzania kwiatów. Folia Horticulturae 13/1A: 543-548

Michalski P., Krawiec P., Bargieł D., Lipa T., Chojnacka D., 2001. Ocena preferencji odmian jabłoni wśród młodzieży akademickiej. Folia Horticulturae 13/1A: 549-553

Buzon D., Mroczko R., Szlachetka W.I., 2001. Ocena polskich odmian lilii z grupy mieszańców azjatyckich hodowli mgr Józefa Wiśniewskiego. Folia Horticulturae 13/1A: 557-567

Grzesik M., Tea L., Bedrosian A., Paschal T., 2001. Germination and ageing of the hydroprimed seeds of China aster (Callistephus chinensis Ness). Folia Horticulturae 13/1A: 569-573

Hetman J., Durlak W., 2001. Ocena wartości dekoracyjnej kilkudziesięciu odmian chryzantem ogrodowych. Folia Horticulturae 13/1A: 575-580

Hetman J., Szot P., 2001. Reakcja kilku odmian słonecznika na sposób uprawy. Folia Horticulturae 13/1A: 581-584

Hetman J., Szot P., 2001. Reakcja czterech odmian chryzantem na ukorzenianie w podłożach z dodatkiem hydrożeli. Folia Horticulturae 13/1A: 585-589

Janicka D., Płoszaj B., 2001. Rozmnażanie lilii orientalnych z sadzonek łuskowych. Folia Horticulturae 13/1A: 591-595

Karsznicka A., Grzesik M., 2001. Wpływ kondycjonowania i antyutleniaczy na kiełkowanie nasion oraz wschody i wzrost siewek astra chińskiego (Callistephus chinensis Ness). Folia Horticulturae 13/1A: 597-602

Kucharska D., Mynett K., Mackiewicz H., 2001. Charakterystyka morfologiczna i biologiczna Liluium zairii. Folia Horticulturae 13/1A: 603-607

Laskowska H., Karczmarz K., 2001. Próby opracowania efektywnego sposobu uprawy lonasa rocznego (Lonas annua Vines et Druce). Folia Horticulturae 13/1A: 609-615

Łukaszewska A., Ilczuk A., 2001. Ocena posprzętnej jakości ciętych kwiatów nowego mieszańca międzygatunkowego Hippeastrum × chmielii. Folia Horticulturae 13/1A: 617-624

Płoszaj B., 2001. Uzyskanie mieszańców międzygatunkowych Lilium longifloruman z odmianą z grupy mieszańców azjatyckich ‘Connecticut King’. Folia Horticulturae 13/1A: 625-629

Zawadzińska A., 2001. Prace hodowlane nad pelargoniami rabatowymi (Pelargonium hortorum L.H. Bailey) rozmnażanymi z nasion. Folia Horticulturae 13/1A: 631-636

Gacek E.S., 2001. Ochrona własności intelektualnej w hodowli roślin i nasiennictwie. Folia Horticulturae 13/1A: 639-642

Olejniczak J., 2001. Stan i perspektywy hoowli roślin warzywnych w spółkach agencji własności rolnej skarbu państwa. Folia Horticulturae 13/1A: 643-649

Twardowski T., 2001. Legislacja warunkuje rozwój biotechnologii. Folia Horticulturae 13/1A: 651

Witkowska B., 2001. Implementacja przepisów Unii Europejskiej do przepisów polskich. Folia Horticulturae 13/1A: 653-654

Grajek W., 2001. Modyfikacje genetyczne polepszające jakość i bezpieczeństwo surowców spożywczych. Folia Horticulturae 13/1A: 655-656

Michałek S., Borowski E., Michałek W., 2001. Reakcja krajowych odmian soi na stres wodny. Folia Horticulturae 13/1A: 657-662